Utbildning i SSRK Värmland

Vår ambition är att kunna erbjuda kurser och utbildning på flera nivåer inom verksamhetsområdena retrieverjakt, jakt med spaniel och viltspår. Vi erbjuder också grundkurser för valpar och unghundar samt andra kurser med inriktning på att lägga grunder för ett bra samspel mellan dig och din hund för att gå vidare med mer specifik jakthundsträning.

Vi vill att det ska finnas något för alla i klubben, det kräver att vi har en kommunikation med er medlemmar. Vilka kurser skulle ni vilja delta i?

Vi strävar efter att förlägga kurser i hela Värmland

Medlemskap i SSRK är obligatoriskt för att kunna delta i våra kurser.

All utbildning görs i samverkan med Studiefrämjandet.