2021-05-05

Har du målet att starta på fältprov med din spaniel? Vi kommer att starta upp en träningsgrupp i början av juni, max 8 deltagare. Gruppen kommer inte att ha någon Instruktör, alla hjälper alla. Man ska ha god grundlydnad på sin hund, en fungerande inkallning och hunden ska vilja apportera utan problem. 

Under hundförbudstiden kommer vi träna och befästa moment som dirigering, apportering, signaler och allt som hör till grunderna i spanielträning. När hundförbudstiden är över kommer vi vara på mark med fågel i för att träna fältsök och om mognad samt rutin känns ok hos hunden finns möjlighet att få fågel fälld över sin hund. 

Detta är alltså ingen träningsgrupp för de som bara vill aktivera sin spaniel, man ska ha ett tydligt mål mot provstart. Vi kommer vara på olika ställen att träna i Värmland. Om det finns stort intresse så kommer det bli möjlighet att starta fler träningsgrupper men då delas de in på kunskapsnivå. 

Vid intresse kontakta Spanielansvarig via mail: hundfocus@gmail.com  eller mob: 076-0090818 

/SSRK Värmland