Riktlinje för behandling av personuppgifter hos SSRK Värmland

Från och med 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddsförordning (GDPR) att gälla i samtliga EU-länder. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL)

SSRK Värmland behandlar alla personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen.
Vi hämtar i första hand in dina personuppgifter direkt från dig själv eller uppgifter lämnade av dig via en samarbetspartner/organisation (t.ex. SSRK HS eller Studiefrämjandet).

De uppgifter vi behöver är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Och i några fall, där ett arvode ska betalas ut, även personnummer för rapporteringen till skattemyndigheten.

Vi lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i vårt personregister. Det kan vara kopplingar som medlemskap, funktionär, domare, uppfödare, kursdeltagare, provdeltagare eller annan.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa SSRK Värmlands lagring och behandling av dina personuppgifter, såvida SSRK Värmlands intressen inte väger tyngre än din önskan om radering.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SSRK Värmland har
registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till
avdelningsstyrelsen i SSRK Värmland. Vill du veta mer kan du läsa på SSRK Hs hemsida:
SSRK HS Klicka här >>>

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om GDPR och Dataskyddsförordningen Klicka här >>>