PROTOKOLL 2023

Klicka på LADDA NER  så öppnas resp protokoll i PDF

PROTOKOLL 2022

Protokoll från styrelsemötet 2022-11-16


Protokoll från styrelsemöte 2022-09-12


Protokoll konstituerande möte 2022-06-19


Protokoll Årsmöte
2022-06-06


                                                                             Styrelsemöte 2022-11-16Styrelsemöte 2022-01-25